تبلیغات
باشگاه اهل قلم - احقاف

روضه ایی شاید به اندازه ی یک اشک بشود در
کوله ی من پیدا کرد.طبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : جمعه بیست و دوم آذر 1392 | 11:50 | نویسنده : قلمداد