تبلیغات
باشگاه اهل قلم - دورک...

شاید این بار....

سلام

دوباره دلم هوای دورک کرده .....

می خواهیم مسافر دورترین ....دورکترین...جای این دنیا شویم .

عجب چه زود گذشت ... سال قبل بود که برای رفتن به اردوی جهادی بار سفر بستیم رفتیم ... مسجد ساختیم و.....برگشتیم ...  اما خودمان را نساختیم . (البته خودم)

امسال بار سفر بستم تا بگویم خدایا اگه هستی منم هستم ...

هزار شرط گذاشتند تا اینکه اردوی جهادی بیاییم ...اما نه هزار شرط گذاشتند که خدای خود را بیابیم ...هزار شرط گذاشتند تا خودمان را بیابیم که کجای این عالم هستیم...



تاریخ : چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392 | 19:51 | نویسنده : قلم