تبلیغات
باشگاه اهل قلم - حدیث عشق

کشور ، کشور بزرگی است؛ ملت،ملت با عظمتی است؛

مسائل تشویق کننده و مبشر ، فراوان است؛

مشکلات هم بر سر راه هر ملتی و از جمله بر سر راه ما وجود دارد.

آن کسی که آماده ی این میدان میشود ،

باید با کمال قوت

باکمال قدرت

باتوکل به خدا


با اعتماد به توانایی های این ملت پیش بروند.                                                                                                  مقام معظم رهبری

                                                                                                 حرم مطهر رضوی 1/1/ 1392

برچسب ها: انتخابات چرا؟وچگونه؟، نکته بینی رهبری، انتخابات92،

تاریخ : شنبه یازدهم خرداد 1392 | 18:43 | نویسنده : قلمداد